Kiezen voor een geïntegreerde totaaloplossing, waarom?

Bij de keuze voor ERP en CRM systemen zijn er verschillende opties mogelijk. Een mogelijkheid is om te kiezen voor verschillende stand-alone oplossingen die wel of niet gekoppeld worden. Een andere en veel performantere mogelijkheid is te kiezen voor een totaaloplossing die modulair opgebouwd is.

Het werken met verschillende deeloplossingen die met elkaar communiceren, brengt mogelijk heel wat uitdagingen met zich mee. Indien je deze wenst te koppelen vraagt dat een enorme input aan maatwerk en de daaraan verbonden kosten. Indien je er dan weer voor kiest om deze kosten niet te maken en die oplossingen niet aan elkaar te koppelen, brengt dat weer heel wat dubbele invoer met zich mee en is het quasi onmogelijk om ook maar iets van controle te gaan uitvoeren. Al je gegevens zitten dan decentraal in de verschillende eilandjes.

Een bijkomend nadeel aan werken met verschillende systemen is het feit dat je data in verschillende systemen is ondergebracht, waardoor je steeds zal moeten gaan zoek waar wat juist zit. De verschillende eilanden binnen je bedrijf zullen dus maar beperkt met elkaar communiceren. Als er iemand ziek valt of wegvalt, zal ook dat heel wat problemen met zich meebrengen, omdat ieder enkel gespecialiseerd is in zijn eilandje.

Op welke manier biedt een geïntegreerde totaaloplossing soelaas?

Ongetwijfeld staat of valt eender welke oplossing met een goede implementatie en integratie, dat is niet anders voor een totaaloplossing.

Waarom een geïntegreerde modulaire totaaloplossing meestal de betere keuze is blijkt uit een aantal zeer duidelijke voordelen:

  • Al je data zit centraal in één systeem.
  • Iedereen in het bedrijf is bekend met de interface en werking van je pakket
  • Alle cijfers en data in je bedrijf zijn makkelijk rapporteerbaar en uitleesbaar.
  • Je behoudt op eender welk moment het totale overzicht over alles wat er in je bedrijf omgaat.
  • Alle eilandjes in je bedrijf zijn onlosmakelijk verbonden, dit zorgt voor een efficiëntere doorloop doorheen je bedrijfsprocessen.
  • Dubbel werk wordt vermeden, door verticale samenhang tussen de modules.
  • Alle modules zijn op een uniforme manier opgebouwd.
  • Een geïntegreerde totaaloplossing is flexibeler en groeit veel makkelijker mee met je bedrijf.
  • Door het feit dat je met de implementatie van slechts één totaaloplossing zit, worden de werkelijke kosten over de gehele gebruiksperiode gedrukt.
  • De uniformiteit binnen je bedrijf wordt gewaarborgd met een geïntegreerde totaaloplossing.

 

Aangepast aan je behoeften.

De flexibiliteit die een goede geïntegreerde en modulair opgebouwde totaaloplossing biedt, zorgt ervoor dat het hele systeem vlot ingesteld en gebruiksklaar kan gemaakt worden voor verschillende types van bedrijfsvoering. De oplossing ondersteund jouw bedrijf als een stevige ruggengraat.

Dankzij de verticale samenhang en centralisatie van gegevens kan eender welke informatie die jij over je bedrijf wenst, op een uniforme en eenvoudige wijze uit het systeem gehaald worden.

Wil je overzicht en controle houden over de verschillende eilanden in jouw bedrijf? Gaat u prat op het belang van uniformiteit van binnen je organisatie? Zijn gebruiksvriendelijkheid, performantie en efficiëntie belangrijk voor u? Door de enorme flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en verticale samenhang tussen de verschillende uniform opgebouwde modules in  de totaaloplossing OPTEDO ben je pas echt efficiënt! Meer weten?