De termen ERP en CRM zijn de dag van vandaag al vrij goed ingeburgerd in de schrijnwerkerij. Hoewel de termen ingeburgerd zijn, is het gebruik ervan dat nog niet zo zeer. Heel wat schrijnwerkers zijn vandaag nog aan de slag met een aantal deeloplossingen, die al dan niet gekoppeld zijn, of officetoepassingen zoals Word en Excel.

Werken met een geïntegreerde oplossing: niets dan voordelen.

Uniformiteit

Een geïntegreerde oplossing zorgt ervoor dat al je medewerkers op een uniforme wijze werken en je processen naadloos op elkaar aansluiten en dubbel werk geëlimineerd wordt. Documenten worden op een nette en uniforme wijze geproduceerd door de oplossing, waardoor je offertes en facturen visitekaartjes worden voor je bedrijf en bijdragen tot een professionelere uitstraling naar klanten en ook de concurrentie toe.

Informatie en historiek van klanten wordt op een uniforme wijze in een centrale databank bewaard en is altijd vlot raadpleegbaar.

Offertes en calculatie

Door het gebruik van kostenposten uit biblioteheken is het mogelijk om pijlsnel calculaties op te maken en offertes uit te sturen.

Kostenposten zijn kleine voorcalculaties voor een eenheid, zoals bijvoorbeeld 1 m² plat dak of 1 stuk van een type onderkast voor een keuken, waarbij alle uren en materialen voor het maken en plaatsen van deze eenheid vooraf gedefinieerd zijn. Men kan dan snel calculeren door het aantal eenheden in te vullen. De hoeveelheden voor uren en materialen voor een eenheid worden dan vermenigvuldigt met het aantal eenheden.

De offertes worden dan in een sjabloon op de huisstijl van de klant afgedrukt.

Dankzij deze manier van werken kan men voor een project start al een rapport genereren van de benodigde uren, materialen en voorziene marges post en over het gehele project.

Projectmanagement

De projectleider en zaakvoerder hebben direct overzicht over de toestand van het project. Een overzichtelijke fasering van het project en verdeling van taken, met de nodige registratie van uren en materiaalverbruik, zorgt ervoor dat men op elk moment kan achterhalen hoe een project ervoor staat. Worden de beoogde budgetten gerespecteerd, komt de voorziene marge niet in het gedrang, hoever staan we in het project en halen we onze deadlines.

Zo kan je perfect opvolgen hoe de productie ervoor staat en je de deadline voor de plaatsing haalt.

Dankzij het gebruik van een totaaloplossing worden voorziene uren en materialen naadloos overgedragen vanuit de calculatie naar het project.

Planning

Dankzij een duidelijke resourceplanning, weet iedereen binnen het bedrijf wanneer welke handelingen van hem verwacht worden en dit zowel in het atelier als bij de plaatsers. Bovendien kan de projectleider vlot opvolgen wie er voor zijn werven aan de slag is en dit zowel voor ateliermedewerkers als voor de plaatsing op de werf.

Het inplannen van deze mensen kan vlot per project of overkoepelend gebeuren aan de hand van te plannen items.

Artikel- en voorraadbeheer

Door gebruik te maken van artikel- en voorraadbeheer, kan je op projectniveau al zien welke artikelen moeten bijbesteld worden en waar er tekorten zijn. Men kan er ook voor kiezen om voor artikelen met een voorraadminimum te werken. Wanneer het aantal in de voorraad dan onder het minimum duikt, krijgt men een waarschuwing. Men kan ook per leverancier besteladviezen genereren waarbij voor alle artikelen van die leverancier die onder het minimum zitten er een gecombineerd inkooporder kan worden gegenereerd. Door gecombineerd te bestellen kan men de transporten bij de leverancier en de daaraan verbonden kosten tot een minimum beperken

Nacalculatie

Door de registratie van prestaties en materiaalverbruik per project in een geïntegreerde ERP-oplossing kan men met 1 druk op de knop een correcte nacalculatie uitvoeren en aftoetsen tegenover de vooraf gebudgetteerde materialen en uren. Daardoor heeft men zeer snel zicht op de eigenlijke opbrengst op een project. Deze nacalculatie kan dan weer in een klik omgezet worden naar een vorderingsstaat en/of factuur.

Groei ondersteunen

Groeien kan veel eenvoudiger en sneller, omdat de organisatie en de informatie die zich daarin beweegt uniform en overzichtelijk gestructureerd is. Informatie opzoeken en verwerken kost veel minder tijd en je werknemers hebben de processen waarvoor zij verantwoordelijk zijn veel beter onder controle. Het aantal werknemers dat een onderneming nodig heeft om eenzelfde resultaat te bekomen ligt ook veel lager, waardoor een geïntegreerde oplossing kostenefficiënt is en dus een slimme investering. Je laat je concurrenten achter je, omdat je veel efficiënter en professioneler tewerk kan gaan met minder werknemers.

Waarom kiezen voor een geïntegreerde totaaloplossing?

Een goed geïntegreerde ERP-oplossing biedt soelaas omdat de actuele problemen worden opgelost op een uniforme manier. Gegevens dienen slechts eenmalig ingevuld te worden en worden opgeslagen in een centrale databank. Door de modulaire opbouw van zo’n systeem, worden de gegevens doorheen de overzichtelijke modules opnieuw opgeroepen, waardoor ze steeds raadpleegbaar en verwerkbaar zijn. Documenten worden gestandaardiseerd, processen worden uniform vastgelegd binnen het bedrijf en werknemers krijgen een duidelijke rode draad en manier van werken aangereikt.

De nacalculatie wordt in enkele muisklikken uitgevoerd, waardoor men heel snel weet of men de verwachte marges haalt op een project en klanten sneller hun vorderingsstaten of facturen ontvangen.
Daardoor schept men een professioneler beeld naar de buitenwereld toe. De zaakvoerder ziet steeds een actuele stand van zaken per project, over de projecten heen en heeft zicht op de actuele omzet en forecast in functie van de goedgekeurde en uitgestuurde offertes. Deze gegevens worden cijfermatig en grafisch weergegeven over verschillende periodiciteiten, bijvoorbeeld omzet per maand, kwartaal, jaar,…

ERP is bijgevolg niet meer weg te denken in een moderne schrijnwerkerij