Je genereert enorm veel leads via verschillende kanalen en speelt deze door aan je vertegenwoordigers. Uiteraard verwacht je dat deze opgevolgd worden, maar hoe meet je nu exact wat de succesratio van je vertegenwoordigers is, zonder daarvoor bij hen ten rade te moeten gaan? Hoe doe je dit alles overzichtelijk en gecentraliseerd? Door gebruik te maken van een goed geïntegreerd CRM-systeem worden deze gegevens in je salestunnel netjes gemonitord en meetbaar. Deze is het eigenlijke werkinstrument om je vertegenwoordiger te gaan evalueren. Je krijgt een perfect overzicht van het aantal leads dat je vertegenwoordiger verwerkt of te verwerken krijgt en welk percentage daarvan resulteert in een effectieve sale.Via een goed georganiseerde salestunnel kan je realistische targets stellen voor je vertegenwoordigers. Aan de hand van die targets en de succesratio van je verkoper, die je uit je CRM haalt, kan je dan deze dan evalueren.

 

Kenmerken van een goede salestunnel

Je salestunnel zal gevoed worden door een heel aantal kanalen, waaronder je website, inkomende e-mails en telefoons, natuurlijk maakt ook koude prospectie daar deel van uit. Idealiter zal je systeem zowel geautomatiseerd leads gaan invoeren als de mogelijkheid bieden tot manuele invoer. Al deze gegenereerde gegevens en contacten moet je natuurlijk ergens centraal kunnen beheren en verdelen naar je salesteam.

Een goede salestunnel:

 • Verzamelt op een overzichtelijke wijze gegevens uit verschillende bronnen.
 • Geeft aan waar die gegevens vandaan komen.
 • Laat je toe gegevens te verdelen op basis van verschillende criteria.
 • Geeft je de mogelijkheid een inschatting te maken van successen op basis van je buikgevoel.
 • Maakt je succes meetbaar per vertegenwoordiger en per kanaal.
 • Biedt je duidelijke rapportering, wat resulteert in gerichte bijsturing en coaching van je salesteam.
 • Stelt die successen visueel voor.
 • Is toegankelijk vanop afstand, zodat dubbel werk vermeden wordt.
 • Sluit rechtstreeks aan op de volgende stappen in je bedrijfsvoering.
 • Maakt de reden van verlies meetbaar, zodat je daarop kan inspelen.
 • Levert je gegevens om je succes te vergroten.