Officient

By |2022-10-25T12:19:20+02:00januari 21st, 2022|

De koppeling met Officient laat toe om afwezigheden van gebruikers over te nemen in Optedo. Setup Officient Maak een nieuwe app in in Officient, die gebruikt wordt om de koppeling vanuit Optedo te maken. Open https://app.officient.io/developer en login. Registreer een nieuwe app met volgende gegevens: Naam: Optedo Redirect URL: https://[UW-SUBDOMEIN-HIER].optedo.com/api/externalauthentication/officient Permissies: read access voor basic personal info [...]