Search Knowledge Base by Keyword

Je bent hier:
< Terug

De koppeling met Officient laat toe om afwezigheden van gebruikers over te nemen in Optedo.

Setup Officient

Maak een nieuwe app in in Officient, die gebruikt wordt om de koppeling vanuit Optedo te maken.

Open https://app.officient.io/developer en login.

Registreer een nieuwe app met volgende gegevens:

 • Naam: Optedo
 • Redirect URL: https://[UW-SUBDOMEIN-HIER].optedo.com/api/externalauthentication/officient
 • Permissies:
  • read access voor basic
  • personal info
  • webhooks
  • calendar
  • write access voor webhooks

Als de App is aangemaakt, toont er zich een scherm dat de app details laat zien als volgt:

Opmerking: noteer alvast de Client ID en Secret.

Setup Optedo

Zorg er ook voor dat de naamgeving van de afwezigheidstypes overeenkomen met Optedo en Officient.

Open Officient instellingen en klik op ‘Verloftypes‘:

Open verloftype details uit de lijst en in tab: Geavanceerd pas je het gemarkeerde veld aan met de omschrijving die overeenkomt met die uit Optedo:

 

Opmerking: als het gemarkeerde veld niet zichtbaar is, moet je eerst de koppeling met Optedo tot stand brengen.

Koppeling van Officient Personen vs Optedo gebruikers is op Voornaam en Achternaam. Deze velden moet exact overeenkomen om een match op te leveren. (hoofdlettergevoelig)

Start de koppeling dmv in te loggen vanuit:

Instellingen – Integraties (1) – tab: HR-integratie (2) – kies: Officient (3) – Vul dan Client ID en Secret aan (4).

Eens aangevuld, verschijnt er een knop ‘Aanmelden bij Officient’ (5).

Er verschijnt een login scherm van Officient:

Eens login en wachtwoord ingegeven, verschijnt er volgende vraag:

Klik op ‘Geef toegang’ om de koppeling te starten.

Optedo toont nu de optie om af te melden, wat aangeeft dat de koppeling geslaagd is:

Werking

Afwezigheden worden vanaf dan beheerd in Officient. Als je een afwezigheid aanmaakt in Officient, wordt die ook meteen in Optedo aangemaakt.

De koppeling werkt met behulp van Officient Webhooks en is bijgevolg direct/simultaan.

Opmerking: de koppeling werkt enkel vanuit Officient naar Optedo toe. Dus geen 2-richtings verkeer. Aanpassingen in Optedo hebben geen weerslag in Officient!

Inhoudsopgave