Search Knowledge Base by Keyword

Je bent hier:
< Terug

De koppeling tussen Optedo en Geodynamics laat toe om makkelijk timetrackings over te nemen in Optedo,  gekoppeld aan een project.

Setup GeoDynamics

Maak een gebruiker aan per persoon die timetrackings gaat invoeren. Die gebruiker wordt dan gekoppeld per Optedo gebruiker.

Setup Optedo

Koppeling met GeoDynamics

Instellingen – Projecten – tab: Algemeen – veld: Externe tijdregistratie – waarde ‘GeoDynamics’

Opmerking: gebruik hier de details van een GeoDynamics gebruiker met de rol ‘Administrator’.

Eens aangemeld, krijg je volgende knop te zien:

Koppeling per gebruiker

Open gebruiker details als volgt:

Instellingen – Gebruikers – open een gebruiker – tab: Algemeen – veld: Gebruiker bij GeoDynamics

Werking

Telkens een nieuw Project wordt aangemaakt in Optedo, wordt het Project werfadres doorgestuurd naar GeoDynamics als ‘Nuttige Plaats’.

Opmerking: Geodynamics verwacht de huisnummer in een apart veld mee te krijgen. Optedo gaat de huisnummer lezen uit adresregel 1, indien de nummer achter of voor de straatnaam staat. Als dat niet lukt, wordt de huisnummer niet ingevuld in Geodynamics.

Synchronisatie

Om timetrackings naar Optedo te synchroniseren, open je Timesheets via het Profiel menu:

In het Timesheets scherm, klik je op knop ‘GeoDynamics’ om de synchronisatie te starten.

Er verschijnt vervolgens een bevestigingsvraag.

Klik op ‘Ja’ om de synchronisatie te starten.

Opmerking: gebruik Timesheet filters om de tijdspanne te bepalen en de gebruiker.

Inhoudsopgave