Search Knowledge Base by Keyword

Segmenten

Je bent hier:
< Terug

Een segment in Optedo staat voor een vaste set filters. Het segment kan vervolgens gebruikt worden in:

  • Lijst pagina’s: segment filter verschijnt automatisch bij het aanmaken van een segment
  • Views
  • Widgets

Zodoende kijk je altijd naar eenzelfde set data.

Setup

Open Instellingen – Design Studio – tab: Entiteiten

Klik rechts bovenaan op knop: Segmenten. Er wordt een lijst van de bestaande segmenten weergegeven, die leeg is bij aanmaak van een eerste segment.

Klik rechts bovenaan op knop ‘+ Segment’ om een nieuw segment aan te maken.

  1. Geef het segment een gepaste naam, in het voorbeeld ‘Goede klanten’
  2. Kies te tonen filter(s), al dan niet vooringesteld. In het voorbeeld zie je een filter op klantgroep terug.

Klik op knop ‘Bewaar’ om het nieuwe segment aan te maken.

 

Werking

In lijst pagina’s zie je de standaard segment filter verschijnen:

In view’s zie je de optie om ofwel filters te gebruiken, ofwel segmenten:

In widgets kan het segment gebruikt worden als volgt:

Inhoudsopgave