Search Knowledge Base by Keyword

Je bent hier:
< Terug

Release Update – 27 oktober 2021

New & improved


 • Nieuwe tags op vorderingen
  Er zijne enkele nieuwe tags toegevoegd op de vorderingen
 • Kolom ‘onderdeel’ weergeven bij in ontvangst nemen van inkooporder en bij aankoopfacturen
  Er kan via de instellingen een extra kolom ‘onderdeel’ worden toegevoegd.
 • Opmerkingen veld in stockevolutie tab van product
  Er is een extra veld ‘opmerkingen’ beschikbaar in de stockevolutie tab
 • Paging op stakeholders
  In de instellingen is paging voorzien bij de stakeholder-list
 • Create contact via public lead api
  Via de public lead api worden er nu contacten aangemaakt als accountid gekend is
 • Tickets – tab taken met teller
  Op de tickets staat een tab ‘taken’ met een weergave van de teller
 • Credit note neemt nu locatie en contact mee van de originele factuur

Fixes


 • Voorschotten weergeven op vorderingsstaat
 • Projectadres overnemen op werkbonnen
 • Nacalculatie vorderingen – vorige was niet correct
 • Weergave subtypes multiselect custom fields in lijsten
 • Aantal open werkbonnen fix
 • Weergave getallen op pdf fix
 • Kostprijs issues
 • Export productleveranciers uitgebreid met is gearchiveerd veld
 • Lijstpagina producten: is gearchiveerd veld kan nu gebruikt worden
 • BTW berekening zonder codes robuuster gemaakt
Inhoudsopgave