Search Knowledge Base by Keyword

Je bent hier:
< Terug

Release Update – 03 november 2021

New & improved


 • Optieveld in design studio – verbeteringen
  Het gebruik van een optieveld werd verbeterd zodat de weergave correcter verloopt in de lijstpagina’s
 • Verwijderen van kostenlijnen vanuit stockapplicatie
  Je kan nu kiezen of je al dan niet kan projectkosten kan verwijderen vanuit de stockapplicaite
 • Removed kill word button
  De knop om het word-proces te herstarten werd uitgeschakeld
 • Factuur export bij 404 fout
  Wanneer je vanuit exact een 404-fout krijgt (bijvoorbeeld wanneer je een factuur verwijderde uit exact), zal optedo geen foutmeldingen meer geven bij het ongedaan maken van een export.
 • Google geocoding service
  Er werd een instelling voorzien waarmee je de google geocoding service kan in/uit schakelen.

Fixes


 • Exporteren van projecten – fix op volgorde
  De volgorde van velden wordt nu bijgehouden in de browsersessie zodat je bij een later bezoek dezelfde volgorde ziet
 • Werkbonnen aantal open teller
  De teller van de ‘open werkbonnen’ werd verbeterd zodat alle statussen mee opgenomen worden voor de berekening
 • Duizendtallen issue
  De weergave van de duizendtallen in de pdf’s werd verbeterd
 • Actie popup buiten scherm
  Door een probleem in de weergave van de actiepopup werden sommige actieknoppen (vinkjes) niet altijd weergegeven. Met deze fix werd dit opgelost.export.
 • Performantieverbeteringen projecten
  De performantie van het inladen van de projectlijst werd verbeterd.
Inhoudsopgave