Search Knowledge Base by Keyword

Je bent hier:
< Terug

Release Update – 24 november 2021

New & improved


 • Werkuren prijsberekening – uurschema primeert boven het overuren-percentage
  Via een nieuwe instelling kan je kiezen om het percentage van het uurschema te gebruiken in plaats van het overurenpercentage
 • Weergave tijdsregistratie in werkbonnen
  De weergave van de werktijden werd verbeterd door een kolom ‘totaal uren’ en ‘totaal prijs’ toe te voegen. Bijkomend werd een indicatie toegevoegd voor overuren en interventies via icoontjes en passende kleuren.

Fixes


 • Bugfix bij het verwijderen van lijnen uit een inkooporder dat gekoppeld is aan een transferorder
  Wanneer je een inkooporder maakt vanuit een transferorder, wordt elke lijn gekoppeled tussen de 2 orders. Maar bij het verwijderen van de lijn uit het inkooporder, werd de link niet helemaal weggehaald. Met deze bugfix is dit rechtgezet.
 • Kopieren van orders – fix bij samengestelde producten.
  Wanneer je een order zou kopieren dat samengestelde producten bevat, werd voorheen steeds de originele samenstelling en prijs overgenomen van het product. Met deze fix zal het samengestelde product overgenomen uit het te kopiëren order.
Inhoudsopgave