Search Knowledge Base by Keyword

Je bent hier:
< Terug

In Optedo is er een tool om in grote hoeveelheden simpele aanpassingen te doen aan je product.

Deze velden kunnen aangepast worden:

  1. kostprijs
  2. verkoopprijs
  3. marge

 

Tip: update telkens één product en valideer of de resultaten gewenst zijn. Vooraleer je alles in bulk doorvoert.

Hou zeker je originele gegevens goed bij.

 

Je zou dit ook met de product import tool kunnen doen. Maar voor simpele scenario’s is deze tool makkelijker.

 

Stap 1: maak éérst een backup van je productenbestand via producten => Exporteren: maak eigen export met minimaal de kolommen productcode, naam, eenheid, kostprijs, verkoopprijs!

De uitvoering van de update is onomkeerbaar zonder backup.

 

Hoe maak je deze backup:

 

 

 

Stap 2:

Ga naar instellingen=> producten

Kies het tabblad tools:

 

 

Stap 3:

Stel op het scherm indien gewenst filters in.

 

Kies wat je wil aanpassen

Mogelijkheden tot aanpassen van:

Verkoopprijs + geef een percentage (verkoopprijs wordt met dat percentage verhoogd vb €50 + 5%= €52,5) of absolute waarde (€50+€5=€55) in.

Marge + geef percentage (20%+5%=21%) of absolute waarde (20%+5=25%) in

Kostprijs (idem verkoopprijs).

 

En klik op uitvoeren. Deze actie is onomkeerbaar.

U mag eventueel het scherm verlaten, bij grote hoeveelheden zal de server zijn gang gaan.

 

Inhoudsopgave